Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Kraut Rock Classic


When you leave your place
and walk in someone others garden
suddenly you see
it's a warming colour in your mind to be

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου