Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Sea Song

You're terrific when you're drunk
I like you mostly late at night - you're quite all right

But I can't understand the different you
In the morning when it's time to play
at being human for a while
Please smile

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου